Inschrijven nieuwsbrief
Deze link werkt nog niet

Twitter

@lelyschool

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en een ouder. De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig over het beleid in school, het bestuurlijk beleid, enz.

Eén leerkracht en één ouder zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar onderwijs in Hilversum. De GMR vergadert regelmatig over het beleid dat het bestuur voert ten aanzien van het gehele openbaar onderwijs in Hilversum. De medezeggenschapsraad kan zijn stem laten horen namens de ouders naar het bestuur toe.

Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl