Inschrijven nieuwsbrief
Deze link werkt nog niet

Twitter

@lelyschool

Missie

Alle openbare scholen in de Gemeente Hilversum zijn gezamenlijk tot afspraken gekomen die een

hoge kwaliteit van het onderwijs moeten waarborgen.

Deze gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd en vormen de missie van het openbaar

basisonderwijs Hilversum.

De individuele scholen kunnen dan ook op deze afspraken worden aangesproken.

De missie van het openbaar basisonderwijs Hilversum laat zich het best als volgt omschrijven:

Een openbare school is een plaats waar:

· iedereen goed onderwijs wordt geboden;

· de lessen en de leerstof steeds worden aangepast aan elk kind;

· permanent hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van de leerkrachten;

· kinderen worden gestimuleerd om samen te leven en samen te werken;

· naar kinderen wordt geluisterd en met kinderen wordt gesproken;

· constant aan kwaliteit wordt gewerkt.

 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl