Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Tutorlezen


Op onze school lezen wij via de werkwijze van het tutorlezen vanaf groep 3 tot en met 8. De kinderen lezen elke maandag, dinsdag en donderdag van 12.45 uur t/m 13.15 uur samen in leesgroepjes. Dit gebeurt op niveau in groepjes. Ze lezen tekst en losse woorden onder begeleiding van een leerling die een hoger leesniveau heeft (de tutor).
 


Leerlingen helpen elkaar

Tutorlezen houdt in dat we op onze school voor een vorm van leesonderwijs hebben gekozen waarbij de ene leerling de andere helpt. Het bevordert het samenwerkend of coöperatief leren. Het gaat om technisch lezen, maar ook het begrijpend lezen komt aan bod. 

Het verloop van het tutorlezen is als volgt: De tutor krijgt in het begin van het schooljaar instructie die gericht is op het begrijpend lezen en leesbevordering (vloeiend lezen en tempo) en het omgaan met elkaar. De tutor krijgt handvatten hoe zij de kinderen het beste kunnen complimenteren en corrigeren.
 
De kinderen ontwikkelen zo meer zelfvertrouwen, leren vloeiender lezen, ze maken meer gebruik van de context, krijgen meer zelfcorrectie en leren zo preciezer lezen.Niveau en toetsen

Na elk toetsmoment worden de leesgroepen bekeken en opnieuw, op niveau, bij een tutor ingedeeld. Tijdens het vormen van de nieuwe leesgroepen wordt er aan de kinderen van groep 1 tot en met 4 tijdens de tutorleestijd voorgelezen door de kinderen van groep 5 tot en met 8.

 

Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl