Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Vast instructierooster

Het taaksysteem, waarin de kinderen zelfstandig werken, is opgebouwd rond een vast instructierooster. De kinderen weten vanuit hun taak welke onderdelen instructie van de leerkracht behoeven en welke onderdelen zij zelfstandig (moeten) kunnen maken.  De leerkracht geeft eerst een algemene instructie voor de groep, zodat de kinderen aan de slag kunnen met hun zelfstandig te maken taakwerk. Daarna kunnen kinderen een extra instructie volgen aan de instructietafel.Dit kan in een groep zijn (basis-, meer- of weergroep) of individueel:

* De basisgroep krijgt een reguliere instructie, de leerkracht benoemt het leerdoel;
* De weergroep heeft veelal een extra instructie nodig in wat kleinere stapjes of met meer materiaal om het leerdoel te behalen; 
* De meergroep kan extra verrijking en verdieping aan;
* Individueel als een leerling een eigen programma volgt. Dan wordt voor deze leerling ook een vast instructiemoment ingeroosterd.

Extra uitleg van de leerkracht

Naast deze instructies uit het rooster, geeft een leerkracht ook lopend door de klas of aan de uitlegtafel en waar nodig extra uitleg. De leerkracht kan zien welke kinderen een korte vraag of korte uitleg nodig hebben aan de werkschijven of -blokjes:

* Rood betekent: Je mag me niet storen. Ik ben bezig.
* Groen betekent: Je mag me iets zachtjes vragen. Ik kan helpen bij een uitleg.
* Geel betekent: Ik heb een vraag aan de leerkracht. Ik heb hulp nodig van de meester of juf.

Instructiegroepen

De instructiegroepen veranderen gedurende het jaar telkens van samenstelling, al naar gelang het inzicht en mogelijkheden die een leerling heeft bij een vakonderdeel. De leerkracht deelt de instructiegroepen in, maar ook de kinderen kunnen verzoeken of ze in een andere instructiegroep mogen zitten, omdat ze aangeven de stof te beheersen, dan wel meer instructie willen.

Leerdoelen en toetsen

De leerkracht volgt nauwlettend (door middel van toetsen, observaties en gesprekken met de kinderen) of het kind in de juiste instructiegroep zit. Binnen deze vorm van instructie krijgt dus elk kind de mogelijkheid een leerdoel te halen op basis van de eigen instructiebehoefte (basis, meer, weer of individueel).

De intern begeleider overlegt minimaal drie keer per jaar met de leerkracht over de indeling van de instructiegroepen.
Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl