Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Woordenschat


Bij 'woordenschat' gaat het om dat deel waarin het leren van nieuwe vormen en betekenissen van woorden belangrijk zijn. Een grote woordenschat is een belangrijke basis voor het hebben van succes op school. Nieuwe kennis kan gekoppeld worden aan wat je al weet en kent. Niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken op school.

Woordenschat

Relaties tussen woorden zijn hierbij erg van belang. De woordenschat van een kind is geen verzameling losse woorden. De woorden vormen een netwerk van dingen die met elkaar te maken hebben. Een nieuw geleerd woord krijgt direct een plaats in dit netwerk. Hoe meer woorden de leerling kent die met het aan te leren woord te maken hebben, hoe makkelijker een woord wordt geleerd. Hoe meer kennis er opgedaan wordt. Kinderen leren de hele dag woorden. Thuis maar ook op school en in de klas. Deze woorden worden door de kinderen automatisch opgepakt. Bij de 'woordenschatlessen' gaat het juist om de zogenaamde “sophisticated words” ( de leeuwentemmer/ de dompteur en bijvoorbeeld lopen/ schreien) Deze worden via een speciale manier van aanbieden een de kinderen aangeleerd. 

Kleuterbouw

In de kleuterbouw helpt interactief voorlezen de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen. Door boeken en verhalen komen kinderen in aanraking met veel nieuwe woorden die ze in hun dagelijkse leven niet zo gauw tegenkomen. Gesprekken en verwerkingsactiviteiten stimuleren de woordenschat.

Middenbouw

In de onder en middenbouw is woordenschatonderwijs vooral gericht op het leren van nieuwe betekenissen van woorden. Daarnaast is er aandacht voor strategieën voor het onthouden en afleiden van betekenissen uit de context (begrijpend lezen).

Bovenbouw

In de bovenbouw leren kinderen zelfstandig strategieën toepassen om de betekenis van nieuwe woorden af te leiden en te onthouden. Het doel van woordenschatonderwijs is de leerlingen over zo veel mogelijk woorden te laten beschikken.De werkwijze die onze school gebruikt voor onze 'woordenschatlessen' zijn als volgt:

1. activeren van de voorkennis) (voorbewerken);
2. aanbieden en uitleggen van de 'sophisticated words' (semantiseren);
3. inslijpen d.m.v. spelletjes van de woorden (consolideren);
4. kent iedereen de woorden? (controleren)

Woordmuur

De aangeleerde woorden worden in de klas opgehangen op een woordmuur zodat de kinderen af en toe kunnen 'spieken' om de woorden goed te onthouden. Ze worden op verschillende manieren op de muur gehangen (woordkasten, woordparachutes, woordtrappen of woordspinnen) Wat kunt u als ouder zelf doen?

- Bied kinderen een rijke uitdagende omgeving om te leren (boeken, spelletjes, speelgoed)
- Daag kinderen uit om actief deel te nemen (stel voor om dingen samen te doen en praat daarbij veel en leg dingen uit)

Belangrijk daarbij om te weten is:

1. Een woord moet drie keer drie, dus negen keer worden uitgesproken door de volwassene
2. Het zien en het horen is even belangrijk.
3. Behalve het kijken en luisteren is het beleven (horen, ruiken, proeven en voelen) ook heel belangrijk om woorden goed te onthouden.
Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl