Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Schakelklas


Schakelklassen zijn klassen voor basisschoolleerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun niveau presteren. Zij volgen gedurende een jaar intensief taalonderwijs in de schakelklas. Op deze manier komen de leerlingen op een hoger cognitief niveau.

Woordenschat, taal en spelling

Op de Lelyschool hebben wij een schakelklas op maandag, dinsdag en donderdag. Een aantal kinderen uit groep 4 volgen een apart programma gericht op woordenschat, taal, spelling, en lezen buiten hun eigen groep. Zij zijn geselecteerd op basis van de laatste toetsen uit groep 3. De groep is klein zodat de kinderen veel aan de beurt komen en er veel herhaald kan worden en alle kinderen de gelegenheid krijgen hun taalvaardigheid te vergroten.

Boeken, woordclusters en spelletjes

Voor het uitbreiden van de woordenschat wordt alles uit de kast gehaald. We werken met de reguliere methodes, boeken, woordclusters en doen spelletjes. We sluiten steeds aan bij het thema dat centraal staat in de eigen klas maar brengen verbreding en verdieping aan. Op die manier proberen we ze zoveel mogelijk nieuwe woorden aan te leren. 

Naast aandacht voor woordenschat-uitbreiding is er ruimte voor extra instructie van de taallessen, en we ondersteunen kinderen die dat kunnen gebruiken bij het leesproces.
Er zijn geen items beschikbaar.
Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl