Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Lestijden

Schooltijden voor alle groepen:

 Maandag  8.15 - 14.30 uur
 Dinsdag  8.15 - 14.30 uur
 Woensdag   8.15 - 12.15 uur
 Donderdag  8.15 - 14.30 uur
 Vrijdag  8.15 - 12.15 uur

Op tijd = nooit te laat!


De deuren van de school zijn vanaf 08.00 uur open. Om 08.10 uur worden de leerlingen in de klas verwacht. De les start om 08.15 uur.

In groep 1/2 begint om 08.15 uur de spel-inloop op maandag tot 08.30 uur. Op de andere dagen begint de les om 08.15 uur. 
Dit is een onderdeel van het schoolprogramma. Dus ook de kleuters beginnen om 08.15 uur.

De 3-3-3-regel

  • Na 3 keer te laat komen, worden de ouders aangesproken door de leerkracht.
  • Na 6 keer te laat komen worden de ouders op gesprek gevraagd bij de directeur.
  • Na 9 keer te laat komen is de school verplicht dit te melden bij bureau leerplicht. Te laat komen wordt aangemeld als ongeoorloofd verzuim.

Wij hopen dat u ervoor zorg draagt dat het niet zover komt. Kunt u er als ouder/verzorger op toezien dat de kinderen niet te vroeg op school zijn? Zeker bij slecht weer kan dit voor hen vervelend zijn. De deuren gaan namelijk pas om 08.00 uur open.


 

Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl