Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Vakantie en vrije dagen


Ouders en/ of verzorgers die vanwege bepaalde redenen eerder met vakantie willen of later terug willen komen, hebben hiervoor toestemming nodig van de directie. Bureau leerplicht en de onderwijsinspectie zien er streng op toe dat onze school de regels van de wet naleeft.

Indien wij dit niet doen, staat de school zware boetes te wachten. Ook controleren ze persoonlijk regelmatig voor en na vakanties op scholen of iedereen aanwezig is. Wilt u weten of u recht heeft op buitengewoon verlof ? Deze regels kunt u terugvinden in de schoolgids.

Voor vragen kunt u terecht bij de directie. Alleen in uitzonderlijke gevallen, binnen de regels van de wet, wordt toestemming verleend.

 Vakanties en vrije dagen zie kalender


 

Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl