Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Ouderraad & medezeggenschapsraad

Ouderraad

Het woord OR klinkt heel spannend maar dat lijkt maar zo. De Ouderraad komt bijeen voor elk evenement. De OR- leden zijn de Klassenouders en zij worden door de groepsleerkrachten gevraagd voor ondersteuning bij leuke activiteiten.  

 

Overigens doet de OR haar werk niet alleen, ze kunnen altijd een beroep doen op een grote groep enthousiaste ouders voor praktische hulp bij de activiteiten (we noemen ze dan ook hulpouders). Als u bij ons op school komt en u wilt graag meehelpen, dan kan dat dus. Als OR lid of, wanneer u niet officieel verbonden wilt zijn, als hulpouder. 

 

Regelmatig zullen er vanuit het team of de OR oproepen worden gedaan voor uw hulp. 

De ouderraad bestaat momenteel uit  leden. Als u vragen heeft, kunt u de OR leden altijd even op het plein aanschieten. 

 

De OR heeft uw hulp nodig bij bijvoorbeeld:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Schoolkamp
  • Schoolreisje
  • Bezoek museum
  • Avondvierdaagse
  • Versieren

Als u de ouderraad wilt bereiken dan kunt te allen tijde een mail sturen naar het volgende mailadres: 

or@lelyschool.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en een ouder. De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig over het beleid in school, het bestuurlijk beleid, enz. 

 

Eén leerkracht en één ouder zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar onderwijs in Hilversum. De GMR vergadert regelmatig over het beleid dat het bestuur voert ten aanzien van het gehele openbaar onderwijs in Hilversum. De medezeggenschapsraad kan zijn stem laten horen namens de ouders naar het bestuur toe. 

Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl