Previous Page  17 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 32 Next Page
Page Background

17

5. Het team

De samenstelling van het team

Het team bestaat voor het grootste deel uit groepsleerkrachten.

Naast de groepsleerkrachten zijn er leerkrachten die speciale

hulp bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben.

Voor de bewaking van de totale leerlingenzorg is er een intern

begeleider. We hebben een vakleerkracht gymnastiek.

De directie geeft leiding aan de school, bewaakt het onderwijs-

programma en stimuleert/coördineert onderwijskundige ontwik-

kelingen. Twee dagen per week is er een conciërge werkzaam op

onze school

Vervanging bij absentie leerkracht

Bij ziekte regelen we de vervanging zoveel mogelijk door één van

onze eigen leerkrachten. Is dat niet mogelijk, dan doen we een

beroep op de vervangingspool van STIP. Alleen in uiterste nood

worden leerlingen naar huis gestuurd. Kinderen van werkende

ouders worden dan indien nodig op school opgevangen.

Assistentie

De Lelyschool heeft regelmatig stagiaires die een opleiding

volgen aan de PABO. Stagiaires gymnastiek helpen bij lessen

bewegingsonderwijs onder leiding van Menno Out. Ook doen

leerlingen uit het V.O een snuffelstage. Hiervoor nemen we

alleen oud-leerlingen aan.

Stagiaires

Op onze school zijn regelmatig studenten van de PABO en

stagiaires (onderwijsassistenten) van het ROC. Zij worden in

overleg in de verschillende groepen geplaatst en begeleid door

de betreffende groepsleerkracht(en). Laatstejaars- studenten

noemen wij LIO-ers, Leerkrachten In Opleiding. Ook zij worden

door onze leerkrachten begeleid.

Scholing van leerkrachten

Het onderwijs is constant in beweging. Om de kwaliteit van

het onderwijs te handhaven of te verhogen, is scholing van

leerkrachten noodzakelijk. We stellen Jaarlijks een her- en

bijscholingsplan op voor en door het team. In het schooljaar zijn

een aantal studie(mid)dagen ingeroosterd.

Taakverlichting/spreekuur directeur

Op maandag, dinsdag en donderdag is de directeur beschikbaar

voor directietaken. Afspraken met ouders worden bij voorkeur op

deze dagen gemaakt. Op donderdagochtend is van 08.15 tot

09.15 uur het inloopuurtje. Mocht u iets te vragen of te melden

hebben, dan wordt in dit uur tijd voor u vrijgemaakt.