Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

I

n

h

o

u

d

Voorwoord

3

1. De school

4

2. Missie, visie en uitgangspunten

6

3. Organisatie van het onderwijs en de school

8

4. Zorg voor de leerlingen

12

5. Het team

17

6. Ouders

18

7. Ontwikkelingen

22

8. Leerplicht en schooltijden

24

9. Regels en afspraken op school

28

10. Adressen

31