Previous Page  20 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 32 Next Page
Page Background

20

Contactpersoon klachtenregeling

Lelyschool

Jackeline.Groenhuijzen

035-6420980

Vertrouwenspersoon

STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum Mw. H. (Heleen) de Jong

Heleen de Jong Advies

Kleverparkweg 92

2023 CJ Haarlem

T: 06 – 25 02 45 55

E:

info@heleendejongadvies.nl

Vertrouwensinspecteur

Inspectie van het onderwijs

Mw. J. (Joke) Schuur

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

T: 0900-111 31 11

Klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T: (030) 280 95 90

E:

info@onderwijsgeschillen.nl

W:

www.onderwijsgeschillen.nl

Protocol seksuele intimidatie

Voor het protocol seksuele intimidatie verwijzen wij naar de map

veiligheid. Deze ligt ter inzage bij de directie.

Ouderbijdragen

Het schoolfonds wordt gebruikt voor bijzondere aangelegenheden

die niet vanuit de overheid worden gefinancierd. Het gaat om

onder andere:

••

aankleding van de school bij feesten

••

vieren van feesten: waaronder Kerst, Pasen, Sint Nicolaas

••

organiseren van evenementen (waaronder sport)

••

inschrijving sporttoernooien

••

drank en versnaperingen bij evenementen zoals de avond­

vierdaagse

Voor het schoolfonds vragen we van ouders een vrijwillige

bijdrage. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders een

overeenkomst waarop de hoogte van de bijdrage staat. Door deze

overeenkomst ondertekend terug te geven, verklaren ouders zich

al dan niet bereid deze bijdrage te voldoen.

Wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald, kan een leerling

worden uitgesloten van bepaalde niet lesgebonden activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt vóór elk schooljaar vastgesteld.Voor het

komend schooljaar is het

40,00 per kind. Aan het begin van

het schooljaar ontvangt u een schrijven, waarop u kunt aange-

ven op welke wijze u deze bijdrage betaalt. Dit kan contant bij de

leerkracht, dan wel op bankrekeningnr. NL68 INGB 0004 4809 72

t.n.v. de ouderraad van de Lelyschool.