Previous Page  24 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 32 Next Page
Page Background

24

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag:

08.15 uur - 12.15 uur en 12.45 - 14.30 uur (continurooster)

Woensdag en vrijdag:

08.15 uur - 12.15 uur

Alle groepen voldoen hiermee ruimschoots aan de wettelijke

eis van 940 uur onderwijs per schooljaar voor groep 1 t/m 8.

(WPO art. 8.)

Vakanties en vrije dagen

In Hilversum worden de vakanties voor de openbare scholen

centraal geregeld. Hierdoor hebben deze scholen op dezelfde

tijdstippen vakantie. Soms hebben scholen een extra vakantie

ingevoegd. We stellen ouders ruim van tevoren op de hoogte van

de vakantietijden, zodat ze hiermee rekening kunnen houden.

Naast deze vakantietijden organiseren we studiedagen voor het

onderwijzend personeel. De kinderen zijn dan vrij. De vakanties

en vrije dagen voldoen aan de wettelijke eisen.

Benutting onderwijstijd (WPO art. 13)

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding lesuitval

Door het scheppen van een prettig werkklimaat wordt ziekte van

leerkrachten zoveel mogelijk voorkomen.

Bij ziekte regelen we de vervanging zoveel mogelijk door één van

onze eigen leerkrachten. Is dat niet mogelijk, dan doen we een

beroep op de vervangingspool van STIP. Alleen in uiterste nood

worden leerlingen naar huis gestuurd. Kinderen van werkende

ouders worden dan indien nodig op school opgevangen.

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim:

Buiten de schoolvakanties en studie- en vrije dagen worden de

leerlingen op school verwacht. We houden ons aan de wettelijke

regels die gelden voor verlof en de afspraken die er zijn op alle

STIP scholen. We houden absentie van leerlingen bij en wijzen

ouders op het belang van onderwijs. Met alle maatregelen zetten

we ons in om het schoolverzuim tot een minimum beperken.

8. Leerplicht en schooltijden