Previous Page  26 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 32 Next Page
Page Background

26

De eerste twee weken ná de zomervakantie mag geen verlof

worden verleend.

Ongeoorloofd verzuim wordt door de directie gemeld bij het

Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi- en Vechtstreek te Bussum.

Als een aanvraag voor extra verlof voor minder dan tien dagen

door de directie wordt afgewezen, kunnen ouders daartegen in

beroep gaan bij Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi- en

Vechtstreek te Bussum. Bij afwijzing van het bezwaarschrift kan

nog verder worden geprocedeerd.

Toelating en schorsing leerlingen

In het managementstatuut van STIP, Openbaar Basisonderwijs

Hilversum, staat beschreven dat (locatie) directeuren geman-

dateerd zijn een besluit te nemen over toelating en schorsing

van leerlingen.

Verwijderen van leerlingen is een besluit dat alleen door de

directeur/bestuurder kan worden genomen.

Kinderen

zijn vanaf

5 jaar leer-

plichtig