Previous Page  28 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 32 Next Page
Page Background

28

9. Regels en afspraken

op school

Regels en afspraken in het gebouw van onze school

en op het plein

1.

In school lopen we gewoon en praten we rustig.

2.

Geen hoofddeksels op in de klassen, hoofddoekjes uit geloofsovertuiging zijn toegestaan, mits het

geen storende factor is of kinderen zich daardoor kunnen verwonden bij bijvoorbeeld de gymlessen.

3.

Jassen en tassen hangen we aan de kapstokken.

4.

In de klas dragen we sloffen of pantoffels.

5.

De kinderen spreken de leerkrachten en ouders met twee woorden aan.

6.

Snoepen in de klas doen we niet, behalve met verjaardagen.

7.

Wil je even kloppen voor je ergens naar binnen gaat?

8.

Materiaal mee naar school nemen, dat een gevaar is voor het kind zelf en voor anderen, is niet

toegestaan. Alle soorten wapens en daarop gelijkende materialen, zulks ter beoordeling van het

personeel, zijn eveneens verboden.

9.

Materialen van rages (knikkers, flippo’s, voetbalplaatjes, e.d.) geven teveel ruzietjes. Daarom laten

we ze thuis.

10.

Mobiele telefoons en mobiele audio/videoapparaten zijn niet toegestaan. Bij verlies of diefstal

draagt de school daarom geen enkele verantwoordelijkheid!

11.

In het gebouw en op het schoolplein tijdens schooluren is Nederlands de voertaal.

12.

We gedragen ons rustig op het plein; een ander mag geen last van je hebben.

13.

Onder schooltijd moet je op het plein blijven.

14.

Gebruik alleen de daarvoor aangewezen in- en uitgangen.

15.

Afval doen we net zo gemakkelijk in de prullenbak.

16.

Fietsen plaatsen we in de fietsenstalling.

17.

Voor en na schooltijd en tijdens de pauze mag je zonder toestemming niet naar binnen.

18.

We mogen voetballen op het schoolplein. Op het hele schoolplein mogen we met de bal spelen.

19.

Bij onderlinge problemen (ruzietjes e.d.) spelen we geen eigen rechter, maar gaan we altijd naar

een leerkracht toe.