Previous Page  29 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 32 Next Page
Page Background

29

Pesten

Pesten is van alle tijden en komt op vrijwel iedere school voor.

De afgelopen jaren heeft het team veel aandacht aan het

probleem van ‘pesten op school’ besteed. Daar zijn een aantal

maatregen uit voortgekomen.

We hebben ‘de gouden leefregels van de Lelyschool’ opgesteld.

Deze leefregels worden in de klassen behandeld en staan ver-

meld in een anti-pestprotocol, dat bij de directie ter inzage ligt.

We vermelden de leefregels in de nieuwsbrieven en bespreken ze

met de kinderen. Zo blijft het onder de aandacht van iedereen en

weet iedereen waar hij of zij zich aan te houden heeft. Het ideaal

is dat pesten helemaal niet meer voorkomt. We blijven streven

en werken aan een veilige en gezellige school. We spreken

regelmatig over wat er gebeuren kan, gebeuren zal en gebeuren

moet als de gouden regels stelselmatig worden overtreden. Deze

zijn beschreven als afspraken in ons anti-pestprotocol. Hierin is

aandacht voor:

Wat een leerling die gepest wordt zelf kan doen

Wat de rol van de ouders kan zijn

wat de leerkracht kan doen

Veiligheid

De directie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen

en het personeel in en om de school en bij activiteiten buiten de

school. Onze school is een veilige school. De uitvoering van ons

veiligheidsbeleid wordt gecontroleerd door externe instanties,

zoals de arbodienst. Jaarlijks wordt er een checklist ingevuld en

geëvalueerd. Er wordt gekeken naar onder andere de aanwezig-

heid van scherpe voorwerpen, waaraan kinderen zich kunnen

bezeren, de ophanging van materialen in de gymzaal en het

uitvoeren van brandoefeningen.

Op tijd beginnen

We verwachten dat iedereen elke dag op tijd op school is.

De deuren van de school zijn vanaf 08.00 uur open. Vijf minuten

voor aanvang van de lessen, om 08.10 uur, worden de leerlingen

in de klas verwacht. Ook bij de kleuters beginnen de lessen om

8.15 uur. Bij groep 1/2 begint om 08.15 uur de spel-inloop,

waarbij ouders spelen met hun kinderen in de klas. Dit is een

onderdeel van het schoolprogramma.

Wij hanteren bij te laat komen de 3-3-3-regel: Na de eerste drie

maal te laat komen worden de ouders aangesproken door de

leerkracht. Na zes maal te laat komen, worden de ouders

ontboden bij de directeur. Na de negende keer wordt melding

gedaan bij leerplichtambtenaar.

Wilt u er als ouder/verzorger op toe zien dat de kinderen niet

te vroeg op school zijn? Zeker bij slecht weer kan dit voor hen

vervelend zijn. De deur gaat om 08.00 uur open.

Ziekmelden

Wanneer een leerling door ziekte of andere oorzaak niet op

school kan komen, dan vernemen we dat graag zo spoedig

mogelijk, bij voorkeur voor aanvang schooltijd. U kunt dan

telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 035-6420980.

Persoonlijke gegevens

Ons administratiesysteem is zeer uitgebreid en wij zijn verplicht

daarin alle sofinummers te vermelden. Het is belangrijk dat de

gegevens in ons administratiesysteem juist zijn. Wilt u daarom

verandering tijdig doorgeven? In geval van een ongelukje of

andere dringende zaken willen we graag dat ouders bereikbaar

zijn.