Previous Page  30 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 32 Next Page
Page Background

30

Fietsenstalling

De meeste leerlingen wonen zo dicht bij de school dat ze de

route van en naar school lopend kunnen afleggen.

Wanneer een leerling op de fiets naar school komt, dan kan de

fiets in de fietsenstalling worden geplaatst. We bevelen u aan om

voor een goed slot op de fiets te zorgen.

Eigendommen

Er blijven veel spullen op school achter die van ‘niemand’ zijn.

Wilt u daarom de spullen van uw kinderen, zoals drinkbekers,

kleding, laarzen en gymspullen, zoveel mogelijk voorzien van een

merkje?

Kleding

Iedereen mag op de door hem of haar gewenste manier gekleed

op school komen, op voorwaarde dat deze kleding niet aanstoot-

gevend is. De regels met betrekking tot het dragen van hoofd-

deksels staan beschreven in het schoolreglement.

Gymnastiek

Alle leerlingen gymmen in eenvoudige gymnastiek- of sport­

kleding. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen niet

in de zaal worden gebruikt.

Hoofdluis

De laatste jaren constateren we regelmatig hoofdluis bij

leerlingen. Iedereen kan hoofdluizen krijgen, daarom vragen

we ouders hun kinderen regelmatig te controleren en daarbij

vooral te kijken in de nek en achter de oren.

Op school controleren de ‘luizenmoeders’ na iedere vakantie

de kinderen op hoofdluis. Als de kinderen na zo’n controle een

stencil mee krijgen over hoofdluis, dan is er bij iemand hoofdluis

geconstateerd. Extra controle is dan noodzakelijk. Bij apotheek

of drogist zijn goede bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar.

Als u zelf bij uw kind hoofdluis constateert, meldt dit zo snel

mogelijk bij de leerkracht van uw kind, om verdere verspreiding

te voorkomen.

Op grond van de wetgeving is het niet mogelijk kinderen van

school te weren. Toch verzoeken we ouders dringend om hun

kind thuis te behandelen voordat het naar school gaat.

Voor de bestrijding maken wij gebruik van het 10-stappenplan

van de GGD. Op school is hierover een folder beschikbaar en

op de website van GGD Gooi en Vechtstreek vindt u ook meer

informatie.