Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

De Lelyschool, zoals wij in de volksmond heten, is een gezellige,

kleinschalige openbare school met ongeveer 80 leerlingen. We

werken met kleine groepen, waar alle kinderen leerstof aan-

geboden krijgen die past bij hun niveau. We bieden kinderen

een veilige school, want alleen in een veilige omgeving komen

kinderen tot ontwikkeling.

We bieden de leerlingen optimale ontplooiingsmogelijkheden,

zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. We zorgen

voor een passende leerroute met respect voor sociale, culturele

en religieuze aspecten. Op onze school is ieder kind welkom.

Ouders, kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar op basis

van wederzijds respect, waarbij ruimte is voor een persoonlijke

invalshoek. Dit brengen we de leerlingen ook bij in ons onderwijs.

En daarom is er voor ieder kind gelegenheid om te vertellen over

alles wat ze belangrijk vinden of meemaken.

Kinderen brengen een groot deel van hun leven door op school.

Daarom is het belangrijk dat ‘school’ en ‘thuis’ niet los van

elkaar functioneren. De betrokkenheid van ouders op onze

school is zichtbaar in het gesprek, het meebeslissen en hulp bij

activiteiten.

Naam van de school

De naam van de school is afkomstig van Dr.ir.C.Lely. Als civiel

ingenieur was Dr.Lely verantwoordelijk voor het plan van de

afsluiting van de Zuiderzee, de aanleg van een spoorlijn in

Suriname, de oprichting van de staatsmijnen en de uitvoering van

de vissershaven te Scheveningen. Hij is nog steeds een vooraan-

staand Nederlander. Als eerbetoon zijn de plaatsen Lelystad en

Lelydorp in Suriname naar hem vernoemd, evenals het gemaal

Lely in de Wieringermeer. In Amsterdam kregen een autoweg

en een station zijn naam en in Hilversum staat onze school, de

Dr.ir.C.Lelyschool.

Dr. ir. Lely is een voorbeeld. Hij laat zien dat een goede opleiding

een basis is voor een goede maatschappelijke ontwikkeling. Op

onze school leggen wij een goede basis. De kinderen zetten de

eerste stappen in een leven lang leren en ontwikkelen.

Openbare school

Een basisschool verzorgt onderwijs, waarin rekening gehouden

wordt met verschillen tussen kinderen. Onze openbare basis-

school is voor ieder kind toegankelijk, ongeacht huidskleur,

geloofsovertuiging en afkomst. Onze school biedt een prettige en

veilige leeromgeving, waarin iedereen zich snel vertrouwd mag

voelen.

Directie en bestuur

STIP Hilversum is het schoolbestuur van alle openbare basis-

scholen in Hilversum. Een stichting met 10 openbare basisscholen

op 16 locaties in Hilversum en de Hilversumse Meent. Het open-

baar basisonderwijs in de gemeente Hilversum is verdeeld over

16 locaties waar op een eigen wijze onderwijs wordt verzorgd aan

kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Op elke school heeft een directeur de dagelijkse leiding. Voor de

Lelyschool is dat Rob Weichelt.

Met ingang van 1 augustus 2010 is er binnen STIP, Openbaar

onderwijs Hilversum sprake van een scheiding tussen de functies

van bestuur en intern toezicht, het zogenaamde ‘Raad van Toe-

1. De school

De Lelyschool staat voor goed onderwijs. Het is een school waar iedereen elkaar kent en

waar vanuit het concept van de brede school veel activiteiten worden georganiseerd.

Op onze school is veel aandacht voor sport en de kinderen leren van af groep 1 Engels.

De school bestaat meer dan 60 jaar en is sinds 1 maart 2010 gehuisvest in de Combinatie-

school Noord aan de Lopes Diaslaan in de ‘Nieuwe wijk over ’t Spoor’.