Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

zicht model‘. De rol en verantwoordelijkheden van het bevoegd

gezag zijn daarmee overgebracht naar een directeurbestuurder,

de heer G. Looyschelder. Het bestuur is vanaf die datum een

raad van toezicht en oefent intern toezicht uit op de directeur-

bestuurder.

Beide organen hebben elk een specifieke rol. De directeur-

bestuurder is vanuit de rol van bevoegd gezag eindverantwoorde-

lijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen. De leden

van de raad van toezicht zijn verantwoordelijk en aansprakelijk

voor de wijze waarop zij het toezicht op de directeur-bestuurder

uitoefenen.

Samenstelling Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht van Stip Hilversum bestaat in het

schooljaar uit een zestal leden:

Dhr. J.C. (Jan) van Westering (voorzitter)

Mevr. M.L.J. (Lous) van Haarst (vice-voorzitter)

Dhr. R.P.J.(Rob) van Breemen

Dhr. J. (Hans) de Bruin

Dhr. H.J. (Huub) Nijhuis

Mevr. G. (Grietje) de Vries

Het openbaar onderwijs Hilversum heeft een bestuursvorm als

‘stichting openbaar basisonderwijs’. Dit betekent dat de stichting

naast de toezichthoudende rol van de raad van toezicht ook de

gemeenteraad gedeeltelijk als toezichthouder heeft. De rollen

van beide toezichthouders zijn vastgelegd in de statuten van de

rechtspersoon.

Bovenschools management Stip Hilversum

De directeur-bestuurder wordt met betrekking tot de beleids-

ontwikkeling ondersteund door het bovenschools management

en stafmedewerkers.

Het bovenschools management wordt gevormd door:

dhr. E.G. (Eric) Borst, hoofd personeelszaken

mevr. C.T.M. (Caroline) van Veen, hoofd kwaliteitszorg en

onderwijs

mevr. G.B. (Inge) Boers, controller financiën

De bovenschoolse staf wordt gevormd door:

mevr. C. (Conny) Bezuur, secretariaat

mevr. S.W.M. (Sylvia) Brakkee, secretariaat

mevr. B (Barbera) Cantor, beleidsondersteuner/secretariaat

mevr. E. (Evelien) Hortulanus, beleidsondersteuner/

secretariaat

Bezoekadres:

Oude Enghweg 2

1217 JC Hilversum

T (035) 622 13 70

Email

info@stiphilversum.nl

Een

passende

leerroute

voor elk

kind