Previous Page  3 / 22 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 22 Next Page
Page Background

Missie

&

visie

Onze school biedt de leerlingen optimale ontplooiingsmogelijk-

heden, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen.

Wij bieden de kinderen een passende leerroute met respect

voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving.

De openbare scholen in de Gemeente Hilversum zijn tot

afspraken gekomen die een hoge kwaliteit van het onderwijs

waarborgen. Ze vormen de missie van het openbaar basis­

onderwijs Hilversum. Elke school kan dan ook op deze

afspraken worden aangesproken.

Een STIP school is een plaats waar:

Kinderen met plezier naar school gaan

Het kind zich veilig en geborgen voelt

Iedereen goed onderwijs krijgt

Kinderen op hen aangepaste lessen en lesstof krijgen

Inspirerende en bevlogen leerkrachten voldoen aan

hoge eisen

Kinderen samen leven en samen werken

Kinderen mét en van elkaar leren

Leerkrachten met kinderen praten en naar kinderen

luisteren

Kwaliteit constant de aandacht heeft

We goed omgaan met verschillen

Ontwikkelingen

We gaan door met het programma Rots en Water, zodat

leerlingen weerbaarder worden.

Meester Clemens is onze nieuwe techniekleraar. De kinderen

krijgen voor dit vak les van een vakdocent.

We gaan werken met een nieuwe taalmethode: Taal Op Maat

Leerkrachten houden hun kennis op peil of breiden dit uit

door het volgen cursussen. Hiervoor is een aantal studiedagen

gereserveerd.

GOED

onderwijs