Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Twitter

@lelyschool

Externe contacten

STIP Hilversum
Schoolbestuur Openbaar basisonderwijs Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
(035) 622 1370
info@stiphilversum.nl
www.stiphilversum.nl
BINK Kinderopvang (035) 628 58 79
klantcontact@binkkinderopvang.nl
www.binkkinderopvang.nl
Peuterspeelzaal De Vlindertuin Lopes Diaslaan 203
1222 VE Hilversum
(035) 6426540
www.versawelzijn.nl
OnderwijsinspectieLandelijke klachtencommissie Onderwijs
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
088-6696000

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
Vertrouwenspersoon J. Groenhuijzen
Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
(035) 6420980
Bureau Leerplicht Regionaal Bureau Leerlingzaken
Bezoekadres: Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum

Postadres: Postbus 251
1400 AG Bussum
(035) 692 66 20
(035) 692 66 29
centraal@rblgooi.nl
www.rblgooi.nl
Versa Welzijn Larenseweg 30
Postbus 1463
1200 BL Hilversum
info@versawelzijn.nl
www.versawelzijn.nl
Schoolarts Mw. C.C. Tang
Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Postbus 251
1400 AG Bussum
(035) 692 62 22
info@ggdgooi.nl
www.ggdgooi.nl
 GGD                                                                          GGD Gooi & Vechtstreek
Burg. de Bordesstraat 80
Publieksingang: hoek Brinklaan/Gooibergstraat
Postbus 251
1400 AG Bussum
(035) 692 62 22
info@ggdgooi.nl
www.ggdgooi.nl
Schoolverpleegkundige Mw. A. Schouwaert
Burg. De Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
(035) 692 62 22
info@ggdgooi.nl
www.ggdgooi.nl
 Logopediste Mw. Y. Ward
Burg. De Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
(035) 692 62 22
info@ggdgooi.nl
www.ggdgooi.nl
 Schoolmaatschappelijk werk G. Massa
Kleine Drift 35a
1221 JX Hilversum
   
   
   
 
Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl