Ouderraad

OR staat voor ouderraad en zoals het woord zegt, is dit een groep ouders die meedenkt en meehelpt bij activiteiten zoals: feesten, sportdagen, koffiekamer, versieren van de school en de administratie van OR gelden. De OR wordt gevraagd door de leerkrachten en ondersteunt de leerkrachten en de school.
De OR vraagt ook hulp bij de activiteiten aan enthousiaste ouders buiten de OR. ( zg. hulpouders )
Vragen en ideeën? Bespreek ze met de OR leden!
Of stuur een mail naar: or@lelyschool.nl

OR activiteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Schoolkamp
  • Schoolreisje
  • Bezoek museum
  • Avondvierdaagse
  • Versieren

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en een ouder. De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig over het beleid in school, het bestuurlijk beleid, enz.

Eén leerkracht en één ouder zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar onderwijs in Hilversum. De GMR vergadert regelmatig over het beleid dat het bestuur voert ten aanzien van het gehele openbaar onderwijs in Hilversum. De medezeggenschapsraad kan zijn stem laten horen namens de ouders naar het bestuur toe.

Samenwerkende partijen