Inschrijven nieuwsbrief
Deze link werkt nog niet

Bekijk onze schoolgids

Twitter

@lelyschool

Leren, sporten en spelen op de

Dr.ir.C.Lelyschool

"Al 60 jaar een dijk van een school

Schoolverlaters van de Lelyschool behalen wederom top resultaten!


Lelyschool werkt aan de toekomst

We voeren een aantal veranderingen door zodat het onderwijs op school nog beter aansluit op het leren in de 21e eeuw.

Tablets

Alle leerlingen zijn een groot deel van de lessen aan het werk met tablets, in dit geval de zgn. chromebooks. Aan deze kleine laptops/tablets zijn computerprogramma’s gekoppeld, die een link hebben met de lesmethodes.De leerlingen houden hun schoolboeken en de leerkracht blijft de gewone lesinstructie geven, al dan niet met het digibord. Daarna, voor het toepassen en oefenen van de leerstof, pakken de leerlingen hun tablet (in plaats van werkboekjes en schriftjes).
Voordeel is dat via de tablets ieder kind de lesstof op eigen niveau krijgt aangeboden. Door het gebruik van chromebooks kan er meer op individueel niveau gedifferentieerd worden.
Uit de ervaring van andere basisscholen die al met zulke tablets werken, blijkt dat de leerresultaten nog beter worden, de leerlingen gemotiveerder zijn en zij zich beter kunnen concentreren.
Overigens krijgen ook de kleuters de beschikking over een aantal tablets, waarop veel apps mogelijk zijn met verschillende onderwijsprogramma’s.

 

Techniek- en kunstonderwijs op de Lelyschool

Maar dat is nog niet alles: de Lelyschool is ook op andere vlakken hard aan het vernieuwen. Dit is nodig om met de tijd mee te gaan en de leerlingen nog beter voor te bereiden op de toekomst met, zoals we dat noemen, 21th century skills. De Lelyschool is op weg een heuse techniek-school te worden: leerkrachten wordt extra geschoold in het gebruik van de 3D-printer en andere technieklessen.
De school heeft daarnaast subsidie ontvangen voor de aanschaf van nog meer techniekmaterialen; daarvan gaat de school bouwdozen, elektriciteitsdozen, magnetismeproefjes, enzovoort kopen. Na de krokusvakantie zullen er iedere week in alle groepen technieklessen worden gegeven.
De Lelyschool besteedt ook steeds meer aandacht aan de creatieve vakken en kunsten. In het kader van het cultuuronderwijs gaan de groepen 5 tot en met 8 binnenkort naar het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ze een prachtige rondleiding zullen krijgen en leerlingen laten ervaren hoe het is om in de 17e eeuw te leven.

 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op deze website. Ook kunt u ons vinden op Facebook onder Lelyschool Hilversum en op Twitter @lelyschool


Nieuws uit de groepen

02 september 2016
04 april 2016
04 april 2016
Dr. Ir. C. Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum

T 035 - 642 09 80
E admin@lelyschool.nl